Tüm Makaleler

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR DEĞERLENDİRMESİ

  TRAFİK KAZALARINDA KUSUR Bu yazımızda sizlere ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası dosyalarında kusurun ne şekilde değerlendirildiği , kusurun türü, derecelendirilmesi, önemi gibi konularının yanı

Devamını Oku
TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. 6502 sayılı kanun, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında

Devamını Oku
İCRA- İFLAS HUKUKU

İlamlı takip başlatma, mevcut takibe ilişkin bütün talep ve işlemler, İlamsız takip başlatma ,mevcut takibe ilişkin bütün talep ve işlemler, Kambiyo senedi (bono, poliçe ve

Devamını Oku
MİRAS HUKUKU

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve

Devamını Oku
İDARE HUKUKU

İdare hukuku , temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini

Devamını Oku
MEDENİ – AİLE HUKUKU

Medeni hukuk alanında aktif şekilde faaliyet gösteren büromuz güncel Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri kararlarını yakınen takip etmekte olup müvekkillerin  mağdur olmaması amacıyla en doğru bilgi

Devamını Oku
İŞ HUKUKU

Modern çağda dahi popülaritesini kaybetmeyen iş hukuku , genel hatları itibari ile  işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili

Devamını Oku
GAYRİMENKUL HUKUKU

Temel hak ve hürriyetler kapsamında yer alan mülkiyet hakkının azami şekilde korunmasını amaçlayan  gayrimenkul hukuku uygulamada karışık  ve çetrefilli bir yapıya sahiptir. Avukatın bilgisi ve

Devamını Oku
SİGORTA ve TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku, özel ve kamu hukukundan kaynaklı olarak farklı sebeplerle ortaya çıkabilen , talebinin ve takibinin hassasiyetle yapılması gerekilen bir hukuk dalıdır. Maddi ve manevi

Devamını Oku
CEZA HUKUKU

Kamu hukuku kapsamında yer alan ceza hukuku, diğer hukuk dallarından ari olarak temel hak ve özgürlüklere doğrudan etki etmekte olup bu yönüyle de oldukça önem

Devamını Oku