Uncategorized

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR DEĞERLENDİRMESİ

  TRAFİK KAZALARINDA KUSUR Bu yazımızda sizlere ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası dosyalarında kusurun ne şekilde değerlendirildiği , kusurun türü, derecelendirilmesi, önemi gibi konularının yanı sıra 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin sürücü ve yayalara yüklemiş olduğu sorumluluklar hakkında bilgi vermek isteriz. Değerli meslektaşlarım ve bu bilgilere ihtiyacı olan herkes için ; …

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR DEĞERLENDİRMESİ Devamı »

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. 6502 sayılı kanun, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişiyi korumaktadır. Günümüzde nerdeyse herkesin sanal yollarla alışveriş yaptığı bu dönemde mesafeli satış sözleşmeleri , sözleşmeden doğan hak ve alacalar büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ;   …

TÜKETİCİ HUKUKU Devamı »

İCRA- İFLAS HUKUKU

İlamlı takip başlatma, mevcut takibe ilişkin bütün talep ve işlemler, İlamsız takip başlatma ,mevcut takibe ilişkin bütün talep ve işlemler, Kambiyo senedi (bono, poliçe ve çek) ‘ne özgü takip başlatma, dosyanın talep ve işlemleri, Borca itiraz, İtirazın İptali  ve İtirazın kaldırılması davaları, Menfi Tespit ve İstirdat  ve istihkak davaları, noktasında sizlere avukatlık ve hukuki danışmanlık …

İCRA- İFLAS HUKUKU Devamı »

MİRAS HUKUKU

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları, Mirasta tenkis davası, Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası, Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları, Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her …

MİRAS HUKUKU Devamı »

İDARE HUKUKU

İdare hukuku , temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Kamu hukuk dalı olması sebebiyle özel hukuk dallarından önemli ölçüde farklılık göstermekte, kendine has usul ve süreleri bulunmaktadır. Yıldırım Aksoy Hukuk Bürosu olarak idare hukuku alanında idarenin …

İDARE HUKUKU Devamı »

MEDENİ – AİLE HUKUKU

Medeni hukuk alanında aktif şekilde faaliyet gösteren büromuz güncel Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri kararlarını yakınen takip etmekte olup müvekkillerin  mağdur olmaması amacıyla en doğru bilgi ve çalışmaları müvekkillere sunmaktadır. Bu bağlamda ;   Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası, Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası, Boşanmada mal …

MEDENİ – AİLE HUKUKU Devamı »

İŞ HUKUKU

Modern çağda dahi popülaritesini kaybetmeyen iş hukuku , genel hatları itibari ile  işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Açılan davalarda ispat olgusu büyük önem taşımakta olduğundan müvekkillerimiz ile etkili şekilde iletişim kurmakta ve dosyalarımız için gerekli olan her türlü bilgi ve belgelerin takibini yapmaktayız. …

İŞ HUKUKU Devamı »

GAYRİMENKUL HUKUKU

Temel hak ve hürriyetler kapsamında yer alan mülkiyet hakkının azami şekilde korunmasını amaçlayan  gayrimenkul hukuku uygulamada karışık  ve çetrefilli bir yapıya sahiptir. Avukatın bilgisi ve yönlendirmesiyle en doğru ve makul şekilde açılmayan, takip edilmeyen davalar yargılamanın uzamasına dolayısı ile müvekkilin hak, zaman ve para kaybına sebep olmaktadır. Bu bağlamda Yıldırım – Aksoy Hukuk Bürosu olarak …

GAYRİMENKUL HUKUKU Devamı »

SİGORTA ve TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku, özel ve kamu hukukundan kaynaklı olarak farklı sebeplerle ortaya çıkabilen , talebinin ve takibinin hassasiyetle yapılması gerekilen bir hukuk dalıdır. Maddi ve manevi tazminat davası; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali vb. gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir. Kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk halleri, zarar, illiyet bağı v.b …

SİGORTA ve TAZMİNAT HUKUKU Devamı »

CEZA HUKUKU

Kamu hukuku kapsamında yer alan ceza hukuku, diğer hukuk dallarından ari olarak temel hak ve özgürlüklere doğrudan etki etmekte olup bu yönüyle de oldukça önem arz etmektedir. Ceza Hukukunda ” Yaşama Hakkı, Kişi Dokunulmazlığı, Kişi Hürriyeti ve Güvenliği, Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması ” gibi kişi haklarına doğrudan müdahale söz konusudur. Bu anlamda gerek kolluk …

CEZA HUKUKU Devamı »